Inspirasjon

Skulder- og nakkeplager

Svært mange plages med smerter både i skuldre og nakke.

Det er selvsagt mange årsaker til smerter og ubehag, men i de fleste tilfeller handler det om mangel på forståelse av kroppens bevegelsesmønster. Hvordan bevege armen med fullt leddutslag og stabilitet?
Selve skulderleddet er det mest bevegelige leddet i hele kroppen. Leddet kan sammenlignes med en golfball på en pegg, noe som illustrerer i hvor liten grad de benete komponentene bidrar til stabilitet i leddet, og som igjen gjør det utsatt for skader. Det betyr at muskulatur spiller en stor rolle i stabiliseringen av leddet.

Hvordan fungerer skulderen?

Hvordan fungerer skulderen?

Skulderen er unik ved at den har mulighet til å bevege i svært store leddutslag. Hovedbevegelsen foregår i skulderleddet, men skulderbladet (scapula) har med sin bevegelsesradius en nøkkelrolle. Bevegelsen i skulderleddet alene sørger for ca 120 grader av abduksjonen (utover føring av arm). De resterende 60 gradene av et fullt bevegelsesutslag avhenger av at skulderbladet beveges i oppover rotasjon. Det samme prinsippet gjelder for alle bevegelser i skulderen og illustrerer hvordan skulderbladet (scapula) øker armens rekkevidde i alle retninger. Uten skulderbladets store bevegelsesradius ville armens bevegelse vært svært begrenset. Skulderbladet har derfor en viktig rolle i å sørge for at bevegelsesutslaget i skulderkomplekset er optimalt. Skulderbladets funksjon er todelt. Det er med på å øke rekkevidden til armen samt å stabilisere skulderleddet.
For å kunne nytte seg av skulderbladets funksjon for å unngå skader og overbelastning, eller redusere smerte grunnet slitasje og overbelastning må musklene som er festet til skulderbladet være sterke nok til å stabilisere under bevegelse, og fleksible nok til å tillate fullt bevegelsesutslag. Skulderbladet er festet til hele 14 muskler! Dette understreker viktigheten ved å holde skuldre og brystrygg ved optimal funksjon.

Hvorfor får du vondt?

Det meste av det vi foretar oss i hverdagen foregår foran kropp, og i dagens samfunn tilbringer vi mye tid foran skjermer (TV, tlf, PC og nettbrett)  Noe som gjør at vi utvikler en «dårlig holdning» bevegeligheten i brystrygg blir redusert, og muskler i nakke, bryst og hals blir stramme og ømme. Muskulatur på fremsiden av kroppen blir i mye større grad aktivert og baksiden av kroppen blir litt glemt. Dette kan resultere i stramme og korte muskler på fremsiden og overstrekkende, svake muskler på baksiden. Dette skaper en ubalanse. Når vi «velger» bort å benytte musklene knyttet til skulderblad (noe som skjer ubevisst) vil etter hvert nervebanene slutte å sende beskjeder til disse musklene når vi skal bevege armen. Det blir unaturlig å la armen beveges i dens optimale bane. For å muliggjøre tilnærmet bevegelse benytter vi i større grad bl.a. øvre del av nakkemuskelen (trapezius) til å heve armen.  Dermed mister vi en stor del av bevegelsesbanen fordi vi ikke «åpner» opp i skulderleddet ved hjelp av skulderbladet. Dette fører ofte til klem på sener og muskelfester/utspring som over tid kan forårsake betennelses tilstander rundt skulderleddet.

Hvordan forebygge og forhindre skuldersmerter?

Smerter fører ironisk nok til at vi lar være å bevege området det er vondt i. Mangel på bevegelse fører til enda dårligere funksjon og mindre stabilitet. Det er derfor lurt å ta tak i problemet når det oppstår for å unngå langvarige smerter. Eller enda bedre, gjør forebyggende tiltak.  Kontakt en fagperson som kan hjelpe deg med å identifisere årsaken til skaden/plagene.

  • Tren skuldermusklene dine, evt. få et skulderstabiliseringstreningsprogram fra en fagperson
  • Ha god holdning, rett deg opp, trekk skuldrene ned og bak, så faller de på plass
  • Oppsøk behandling i tide

Eksempel på de vanligste øvelse : (bruk gjerne strikk)

  • done Utover og innover rotasjon av skulder
  • doneSidehev
  • doneFront hev
  • doneRo øvelser

Merk at det er viktig at du klarer å identifisere bruken av skulderbladet under øvelsen, for at dette skal ha en effekt. Våre personlige trenere kan hjelpe deg med dette.

Forfatter: Yvonne Finnstø
Yvonne jobber som Personlig trener på Actic Hamar, og har kompetanse og mye erfaring innen skulder og nakke plager. Daglig hjelper hun mennesker med å styrke, bevegelighet og kroppsholdning, samt de som trenger rehabilitering etter skader. Hun har også god erfaring med styrketrening, idrett spesifikk trening og egen kroppsvekt trening.

Treningssenter Bli medlem
Handlevogn
Kunde-
service
Kundeservice