Betingelser for datalagring

Hva er en cookie?

En cookie, er en tekstfil nettstedet du er inne på ber om å få lagre på enheten din (datamaskin, nettbrett, smarttelefon etc.). Den gjør det mulig å identifisere deg som besøker av nettstedet.

Det finnes to typer cookies. Den ene typen er mer varig, og lagrer en tekstfil på enheten din over lengre tid. Denne type cookies har en bestemt utløpsdato, og brukes for eksempel for å si noe om hva som er nytt siden sist besøkte det aktuelle nettstedet.

Den andre typen cookie er mer kortvarig (så kalt sessioncookie). Den lagres midlertidig på enheten din mens du er inne på et nettsted. Denne typen cookies brukes til, for eksempel, å holde orden på hva slags språk du har valgt på nettstedet. Denne typen cookies forsvinner når du lukker nettleseren din.

Hvilke cookies bruker vi til hva?

Vi bruker begge typene cookies. Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att möjliggöra köp av medlemskap, inlogg på mina sidor och underlätta analyser av trafiken på vår webbplats samt förbättra vår kundservice.

Vi sparar även genom våra cookies information om bland annat vilka sidor på vår webbplats och i vår webbutik som du besökt. Detta gör vi för att kunna anpassa våra erbjudanden och annonser på vår webbsida efter vad du är intresserad av. Vi använder oss av Google Analytics som är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google använder aktuell information för att utvärdera besökares användande av webbplatsen, för sammanställande av rapporter om webbplatsanvändande och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Vidare kan Google komma att anpassa den annonsering som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande. Informationen som sparas i de cookies som Googles verktyg använder (såsom IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runt om i världen. I och med detta kan informationen komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google kan även komma att överföra informationen till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Ditt samtykke til vår bruk av cookies

Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till vår och Googles användning av cookies på vår webbplats och i vår webbutik som den beskrivs i denna information. Om du samtycker till vårt användande av cookies får du tillgång till alla funktioner på vår webbplats som kräver användande av cookies.

Du har möjlighet att avstå från att lämna samtycke och även att återkalla ditt samtycke vilket du gör genom att ändra inställningarna i din dator så att detta inte längre tillåter användande av cookies. Du kan även ställa in datorns webbläsare så att en varning ges varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom inställningarna i webbläsaren kan du även radera cookies. Om du använder dig av en dator kan inställningarna om cookies normalt ändras genom inställningarna i din webbläsare, om du använder dig av en läsplatta kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna i operativsystemet och om du använder dig av en smarttelefon kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna för smarttelefonens webbläsare.

Hva skjer hvis du ikke samtykker til at vi bruker cookies?

I de tilfeller der du ikke samtykker til at vi bruker cookies vil funksjonene på webområde  ikke fungere helt og fullt. Du vill for eksempel ikke kunne logge inn på hjemmesiden vår. Du vil helelr ikke kunne kjøpe medlemskap, da vi bruker cookies for å håndtere informasjon ved betaling.

 

 

Personvernerklæring – ACTIC

 

Bakgrunn og formål

Vi takker deg for din interesse for ACTIC GROUP AB («vi», «oss»). Vi tar våre kunders personlige integritet på alvor. Vår målsetning er at du skal føle deg sikker på at din personlige integritet respekteres, og at dine personopplysninger behandles korrekt. Vi tar som behandlingsansvarlig ansvar for at personopplysninger som behandles kun brukes til bestemte formål og beskyttes mot utlevering til uvedkommende.

Denne erklæringen regulerer vilkårene for dine samhandlinger med selskap i ACTIC-konsernet. Målet med dette informasjonsbladet er på en tydelig og gjennomsiktig måte å beskrive for deg hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker, overfører og lagrer visse personopplysninger om deg. Dette beskriver også hvilke rettigheter du har som registrert. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. I Norge gjelder personvernsforordningen (GDPR) fra 1. juli 2018.

 

Hvem er behandlingsansvarlig?

ACTIC GROUP AB, org. nr. 556895-3409
Adresse: Box 1805, 171 21 SOLNA, SVERIGE
Telefonnummer: +46 (0)8-519 211 00
E-postadresse: gdpr@actic.no

 

Personvernombud

Selskapene i ACTIC-konsernet har utpekt et såkalt personvernombud, som har i oppgave å sørge for at behandlingen av personopplysninger er korrekt og forenlig med gjeldende regler.

E-postadresse: gdpr@actic.no

 

Formål og rettslig grunnlag for behandlingen

Vi lagrer visse personopplysninger om deg på grunnlag av at du har inngått en samarbeid med oss ved å inngå en medlemsavtale med et selskap i ACTIC-konsernet, sjekke inn / besøke eller melde deg på en treningsperiode på et ACTIC-anlegg, bruke ACTIC-appen, lojalitetsprogrammet MyActic og/eller melde deg på et nyhetsbrev. Når du logger inn på nettverket vårt, lagres også informasjon om din såkalte MAC-adresse. En MAC-adresse, eller Media Access Control Address, er en unik identifikator for hvert nettverkskort, og gjør det mulig å identifisere brukere og posisjonering i trådløse nettverk. Personopplysninger behandles kun for spesielle formål som er angitt i denne erklæringen. Personopplysningene som må behandles, er e-post, fornavn, etternavn, adresse, telefonnummer, bilder og fødselsdato. Innsamlingen og behandlingen av disse personopplysningene skjer med hensikt om å kunne administrere avtalen du har inngått som kunde, og for å kunne tilby deg treningsmuligheter på, og tilgang til, våre treningsanlegg. Innsamling av din fødselsdato skjer også for sikkert å kunne identifisere deg som medlem, slik at riktige personer får tilgang til og befinner seg i våre lokaler, blant annet av sikkerhetsmessige grunner. Fødselsdatoen brukes også til bokføringsformål samt betalingshistorikk, og kan komme til å innkreves av revisorer. Uten noen form for personopplysninger vil vi ikke kunne identifisere deg, og dermed heller ikke kunne fullføre avtalen du har inngått med oss.

I forbindelse med ditt medlemskap, selv ved prøvetrening, vil du kunne komme til å få fylle ut en såkalt behovsanalyse som inneholder opplysninger om bl.a. treningshistorikk og personlige mål. Denne kan også inneholde opplysninger om din helse. En slik behovsanalyse gjøres for å kunne tilby deg et tilpasset treningsprogram. Helseopplysninger behandles kun med ditt uttrykkelige samtykke.

Dersom du selv fyller ut sensitive opplysninger som for eksempel høyde, vekt, fysisk form eller treningsvaner i for eksempel appen vår eller i sammenheng med utforming av et personlig treningsprogram sammen med en av våre veiledere, samtykker du til at vi oppbevarer og håndterer disse opplysningene. Dette gjelder også ved kobling til tredjepartsapplikasjoner for håndtering av personopplysninger.

Behandlingen av personopplysninger er også basert på vår legitime interesse i å kunne sende ut kundeundersøkelser. Dette gjør vi med hensikt om å forbedre vårt treningstilbud og vår service ovenfor deg, slik at din opplevelse skal bli så bra som mulig. Basert på samme grunn behandler vi også personopplysninger for å kunne sende ut nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell til deg. Slike utsendelser skjer for eksempel via e-post, sms, telefon eller via push-varsler gjennom appen. Målet med dette er å kunne gi deg mer relevante tilbud og tilby en bedre tjeneste.

 

Hvem er mottakerne eller kategoriene av mottakere som vil ta del i personopplysningene?

ACTIC GROUP AB er mottaker og behandlingsansvarlig. Mottakere av personopplysninger er også ACTIC Sverige AB samt andre selskap i ACTIC-konsernet, deriblant Actic Norge A/S og Actic Fitness GMBH.

Vi har samarbeidsavtaler med selskap som behandler personopplysninger for vår regning. Disse avtalene inneholder bestemmelser om taushetsplikt og sikkerhet ved behandling av personopplysninger.

 

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

Personopplysningene dine lagres aldri lenger enn det som er nødvendig med hensyn til formålene som er angitt ovenfor. De fleste personopplysninger lagres imidlertid hele den perioden du er aktiv hos et selskap i ACTIC-konsernet. Kriteriene for å fastsette lagringsperioden er basert på avtalen du har inngått, de rettslige forpliktelsene vi har å forholde oss til samt vår interesse i å kunne kommunisere med deg, også en stund etter at din samhandling med oss har opphørt. Samme personopplysning kan lagres på flere ulike steder for ulike formål. Avhengig av hvor lenge personopplysningene lagres, begrenses trinnvis antallet enkeltpersoner som har tilgang til personopplysningene gjennom vår interne rettighetsadministrasjon.

Kontrakt

Opplysningene i medlemsregisteret slettes når kundeforholdet har opphørt. Medlemskontrakten og personopplysninger som kan tilbakespores til disse, kan imidlertid lagres for fullføring av rettslige forpliktelser, for eksempel i henhold til bokføringsloven eller for å kunne håndtere spørsmål som kommer opp angående medlemsavtalen i etterkant.

Behovsanalyse

Behovsanalysen overleveres til deg når treningsprogrammet er ferdigstilt, og slettes i forbindelse med dette, og senest innen to (2) uker. Digitale behovsanalyser og treningsprogrammer lagres så lenge ditt medlemskap er aktivt eller prøvetreningsperioden fortsatt pågår, og slettes senest (18) måneder etter det. Du kan i tillegg selv slette dette via web.

Markedsføring, nyheter og kundeundersøkelser

Ved prøvetrening, besøk eller annen tilfeldig samhandling på et av våre anlegg samles det inn personopplysninger for utsendelse av nyheter og annen markedsføring tilknyttet din samhandling. Disse personopplysningene lagres i opptil atten (18) måneder etter at engasjementet er opphørt, og slettes etterpå.

 

Hvilke rettigheter har du som registrert?

Som registrert har du en rekke rettigheter som gjelder behandling av personopplysninger, som forklares utførlig i GDPR, artikkel 12–20. Disse omfatter retten til innsyn og på oppfordring å få tilgang til opplysningene om deg som behandles, å kreve retting eller sletting av personopplysninger, i visse tilfeller å kreve begrensning av behandling, å protestere mot behandling samt retten til dataportabilitet. Du kan alltid kreve at personopplysninger som brukes for markedsføringsformål slettes, eller at slike aktiviteter opphører.

 

Retten til å protestere

I en del tilfeller der behandlingen av dine personopplysninger er basert på en interesseavveining, har du alltid rett til når som helst å protestere mot slik behandling, inkludert profilering, av årsaker som knyttes til din spesifikke situasjon.

 

Opplysninger som samles inn ved bruk av våre digitale tjenester

Når du besøker våre hjemmesider eller bruker andre tjenester, for eksempel appen vår, registreres det automatisk informasjon om din bruk, til blant annet profileringsformål. Denne informasjonen kan inneholde personopplysninger og kan omfatte hvilke tjenester du bruker, hvilke sider du besøker og hva slags atferd du har, f.eks. på nettstedet. Informasjonen kan deles opp i kategoriene nedenfor.

Teknisk informasjon om enheten og Internett-tilkoblingen
Informasjon om hvordan du bruker tjenestene, brukeradferd
Stedsinformasjon
Opplysninger fra andre kilder

 

Informasjonskapsler

I forbindelse med at du besøker noen av våre hjemmesider, kan det hende at visse personopplysninger håndteres av informasjonskapsler. En såkalt informasjonskapselfil består av en liten datamengde med informasjon om hva du gjør når du besøker siden. Informasjonen om hva du gjorde ved tidligere besøk sendes av webserveren til din nettleser, og kan senere hentes derfra.

Informasjonskapsler brukes med hensikt om å forbedre din brukeropplevelse, for å samle informasjon om markedsføring og for å kunne administrere og utvikle hjemmesidene. I nettleseren kan du velge å begrense informasjonskapsler samt velge å avstå helt fra disse. Dette kan imidlertid påvirke visse funksjoner i tjenestene som har opprettet informasjonskapselen. Se vår policy om informasjonskapsler for mer informasjon om håndtering av informasjonskapsler. Se actic.no.

 

Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke

Ved innsamling og behandling av eventuelle helseopplysninger, deriblant treningshistorikk og personlige mål, vil du bli bedt om ditt samtykke. Du har alltid rett til å trekke tilbake dette samtykket, uten at dette påvirker lovligheten av behandlingen på grunnlag av samtykket før dette ble trukket tilbake. Dersom du tilbakekaller ditt samtykke, vil behandlingen av disse personopplysningene opphøre, og personopplysningene slettes i den utstrekning behandlingen var basert på samtykket.

 

Sikkerhet

All behandling av dine personopplysninger skjer på en betryggende måte. Det finnes vern både mot inntrengning og ødeleggelse av personopplysninger, og vi iverksetter løpende tekniske og organisatoriske tiltak for å redusere risikoen som er forbundet med dette.

 

Du har alltid rett til å klage til Datatilsynet

En tilsynsmyndighet i hvert EU/EØS-land skal overvåke at de som behandler personopplysninger, følger GDPR. I Norge har Datatilsynet denne rollen. Ytterligere informasjon finnes på Datatilsynets nettsted, www.datatilsynet.no.

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte gdpr@actic.no

Treningssenter Bli medlem
Handlevogn
Kunde-
service
Kundeservice