Spise riktig

Slik fungerer BMI

BMI, Body Mass Index

BMI (Body Mass Index) er et internasjonalt mål som er utviklet for at det skal være mulig å gjøre sammenligninger mellom land, og i forskningsprosjekter der forskerne undersøker hvilke risikofaktorer som er knyttet til komplikasjoner i forbindelse med overvekt og fedme.

Det kan være lurt å bruke BMI hvis man vil danne seg et generelt bilde av en persons vekt. Det er imidlertid viktig å ikke stirre seg blind på tallene – resultatene må tas med en klype salt.

BMI tar ikke hensyn til alder, beinbygning eller kroppsbygning. Innenfor hver vektkategori er det et spenn på cirka 15 kilo. Muskler veier mer enn fett, og det betyr for eksempel at eliteutøvere og muskelbyggere kan få en høy BMI uten å være overvektige. Dessuten har det stor betydning hvor på kroppet fettet sitter. Magefett er mye mer skadelig enn fett som er jevnt fordelt på kroppen.

Det er også viktig å huske at BMI bare bør brukes på voksne. Hvis man regner ut BMI for et barn som fremdeles vokser, blir resultatet misvisende.

Slik regner du ut din BMI:

(din kroppsvekt i kilo) / (din høyde i meter, opphøyd i 2) = din BMI.

Det betyr at hvis du veier 70 kilo og er 175 cm høy, er din BMI som følger:

70 / (1,75 x 1,75) = 22,9

Vektklasse Menn Kvinner
Undervektig <20 <18,6
Normal vekt 20,0 – 25,0 18,6 – 23,8
Overvektig 25,0 – 30,0 23,8 – 28,6
Fedme >30 >28,6

En personlig trener kjenner deg godt

Personlig trener

Tenk deg å ha en person som kun tenker på hvordan nettopp din trening kan bli morsommere og mer effektiv. Som heier deg frem når du føler deg litt umotivert, og jubler sammen med deg når du når målene dine. Det kan du få hvis du skaffer deg en personlig trener.

Vil du vite mer?

Smiley