Bedre vaner

Definer dine treningsmål

Definer dine treningsmål

Mål er helt avgjørende for suksess på mange områder i livet, og spesielt når det gjelder trening. For å lykkes med å definere mål er det flere ulike metoder man kan støtte seg til. En av de mest brukte og effektive er SMART-metoden.

SMART-metoden bygger på at dine mål skal være:

  • Spesifikke
  • Målbare
  • Aksepterte
  • Realistiske
  • Tidsbestemte

Følg disse fem trinnene for å definere dine SMARTe treningsmål:

1. Skriv ned det som er spesifikt.

Bruk aktive ord som beskriver en retning, for eksempel øke, redusere, utvikle. Et eksempel kan være ”øke utholdenheten”.

2. I neste trinn finner du ut hva som er eller kan være målbart.

Det som kan måles, blir gjennomført. Et eksempel på hva du kan måle når det gjelder å ”øke utholdenheten”, kan være å ”løpe 10 km på under 55 minutter”. Gitt at du i dag for eksempel løper 10 km på 60 minutter.

3. Er målet akseptert?

Mål må være aksepterte. Mål bør defineres sammen med de som skal nå dem.

4. Kan målet nås – er det realistisk?

Målet må kunne nås, det må være realistisk. Når man begynner å trene, setter man seg ofte for høye mål. Det kan være lurt å sette seg et lavere mål i starten og øke utfordringen med tiden.

5. Når skal målet være nådd?

Å definere en tidsramme er like viktig som selve målet. For kort tid gjør selv et realistisk mål umulig, det samme gjelder for lang tid. Hvis du for eksempel har ett år som mål, kan det være en god idé å bryte ned målet til delmål.

Vi i Actic hjelper deg gjerne med å sette opp SMARTe mål for treningen din. Velkommen til ditt nærmeste treningssenter.

En personlig trener kjenner deg godt

Personlig trener

Tenk deg å ha en person som kun tenker på hvordan nettopp din trening kan bli morsommere og mer effektiv. Som heier deg frem når du føler deg litt umotivert, og jubler sammen med deg når du når målene dine. Det kan du få hvis du skaffer deg en personlig trener.

Vil du vite mer?

Smiley