Cookies

Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker ber om å få lagre på datamaskinen. Cookies brukes på mange nettsteder for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Du kan bruke informasjonen i cookien for å spore hvordan brukerne surfer. I henhold til ekomloven, skal alle som besøker et nettsted med informasjonskapsler få informasjon om nettstedet inneholder cookies og hensikten med bruken. De besøkende skal også gi sitt samtykke til bruk av cookies.

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven trådte i kraft i 2001 og har som mål å beskytte folk fra å ha sin personlige integritet krenket når personopplysninger behandles. Begrepet «behandles» er bredt. Det dekker innsamling, registrering, lagring, behandling, formidling, sletting, og mye mer. Personopplysningsloven er basert på felles regler vedtatt i EU, det såkalte  Kommunikasjonsverndirektivet.

Andre EU-land har dermed lignende beskyttelseslover, som forenkler informasjonsflyten i Unionen.

Personopplysningsloven inneholder regler for hvordan personopplysninger skal behandles. Loven er i stor grad basert på samtykke og informasjon til de registrerte. Det er også regler om sikkerhet og korrigering av feilaktige opplysninger. Bedrifter, myndigheter, foreninger og andre kan oppnevne personvernombud som uavhengig kontrollerer at personopplysninger blir behandlet i henhold til lovverket.

Strukturerte eller ustrukturerte opplysninger?

Hvilke regler i personopplysningsloven som gjelder, er avhengig av hvordan personopplysninger som publiseres er strukturert. Dersom personopplysninger blir lagret i en database eller annen type registrering anses det som strukturert. Dersom personopplysninger er funnet i hovedteksten eller e-post regnes det for å være ustrukturert. For strukturert personopplysningsbehandling, gjelder betydelig flere regler enn for ustrukturert.

Unntak og andre lover

Spesielle regler i annen lovgivning tar over bestemmelsene i personopplysningsloven. For eksempel lover om hvordan personopplysninger skal behandlet i skatteetaten, helsevesenet, sosialtjenesten og hos politiet. Personopplysningsloven gjelder ikke for utelukkende privat behandling av personopplysninger. Det finnes også unntak med hensyn til offentlighetsprinsippet, samt presse- og ytringsfriheten.