Våren 2019 starter AktivA opp hos Actic Asker. Dette er et informasjons- og treningsopplegg for deg med artrose, ledet av våre faglærte fysioterapeuter. Kurset går over 12 uker med skreddersydd trening i gruppe eller individuelt, samt én kveldssamling med «artroseskole».

Kontakt oss for mer info: klinikk.asker@actic.no

Hva er artrose

Artrose (eller slitasjegikt) er den vanligste og mest utbredte revmatiske sykdommen. Dette er en kronisk sykdom der brusken på leddflatene blir brutt ned. Videre påvirkes også andre strukturer i leddet, som leddkapsel, leddbånd, muskler og knokler. Forekomsten av artrose øker med økende alder, men dette skyldes primært at dersom man har fått artrose, så er dette noe man har for resten av livet. Artrose er den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos eldre mennesker. Man kan få artrose i alle bruskkledde ledd, men det er likevel vanligste å få artrose i knær, hofter og fingre. Årsaken til artrose er ikke kjent, men flere risikofaktorer er blitt identifisert: overvekt, arvelighet, tidligere leddskader, belastende arbeid, alder og muskelsvakhet.

Diagnosen artrose stilles ofte ved hjelp av røntgen, det kan imidlertid ta lang tid før man ser forandringer på røntgen. Det er viktig å komme i gang med behandling og trening tidlig i sykdomsforløpet, og gjennom sykehistorien, undersøkelse av bevegelighet og registrering av smerter kan man stille diagnosen tidligere enn ved røntgen og dermed komme i gang med trening på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Trening er den beste medisinen mot artrose

Hva er AktivA

AktivA består av tre deler – et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, og elektronisk registrering av data inn i en sentral database forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling.

Fysioterapeuter med interesse for å starte opp et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med hofte- og/eller kneartrose kan være med på et utdanningsprogram (1 dag). Fysioterapeutene får materiell og kunnskap for å kunne starte opp kunnskapsbasert behandling i egen klinikk. Pasienter kan bli henvist til behandling fra fastlege, ortoped eller ved å ta kontakt på egenhånd. Pasientene som deltar i AktivA vil være med på en artroseskole som vil gi dem bedre innsikt i deres artrosesykdom, behandlingen av denne og hva de selv kan gjøre for å bedre symptomer og plager. Etter artroseskolen vil pasientene gjennomgå et 6 ukers individuelt tilpasset treningsprogram hvor hovedmålet er at pasientene skal få nok kunnskap til selv å kunne vedlikeholde aktivitetsnivået på egenhånd.

Ved oppstart og etter kurs og behandling vil pasientene besvare spørsmål som omhandler om pasientens artrosesykdom, livskvalitet, aktivitetsnivå etc. gjennom et elektronisk registreringssystem. Data fra dette systemet vil bli samlet i en sentral database der anonymiserte resultater kan bli brukt til å forbedre vår kunnskap om behandling av artrose i kne og hofte.

Ved utgangen av 2018 hadde 1041 fysioterapeuter fra alle helseregionene i Norge deltatt på AktivA-kurs for fysioterapeuter.

Se mer på aktivmedartrose.no

I følge nasjonale og internasjonale retningslinjer bør alle personer med symptomer og funn på artrose i hofte og/eller kne få tilbud om en grunnbehandling bestående av informasjon, trening og råd om vektreduksjon (hvis nødvendig).

Informasjon

Det er viktig at alle med artrose får grunnleggende informasjon om artrose og om hvordan man selv kan påvirke sin situasjon. I AktivA er formidling av denne informasjonen organisert i artroseskoler. Informasjon er viktig for å unngå uro og frykt, øke motivasjonen for trening og på den måten bedre helse og livskvalitet.

Trening

Trening er den behandlingen som har best effekt for de fleste personer med både små og store problemer på grunn av artrose. Det er vist at trening reduserer smerte, bedrer fysisk funksjon og letter aktiviteter i hverdagen. En fysisk aktiv livsstil har dessuten mange andre positive effekter. AktivA-fysioterapeuter kan hjelpe deg med å komme i gang med trening og tilpasse øvelser til det beste for deg.

Vektreduksjon

Overvekt er et stadig vanligere problem og er en kjent risikofaktor for mange sykdommer, også for artrose i kne og hofte. Ved gange er den faktiske belastningen på leddet to til tre ganger større enn kroppsvekten, noe som gjør at selv små endringer i kroppsvekt kan ha store konsekvenser for belastningen på leddet.

 


 

UTDANNINGS- OG TRENINGSPROGRAM FOR DEG MED ARTROSE
ASKER 2019

Kurset går over 12 uker
Temakveld artrose: 3 timer
Oppstart februar: dato kommer
Trening 1 d/uken i gruppe, individuell trening hvis ønskelig
Test før og etter
Påmelding/mer info: klinikk.asker@actic.no